Bezpečnost občanů v bytových domech – kamerové systémy a GDPR

Bezpečnost občanů v bytových domech – kamerové systémy a GDPR.

Moderní budovy, ať už navržené pro bydlení, komerční či průmyslové účely, jsou stále větší a komplexnější. Proto je stále složitější tyto budovy zabezpečit dílčími systémy, nebo v nich mít dostatečnou fyzickou ostrahu, která bude sledovat všechny vchody, výtahy, schodiště, kanceláře, parkoviště nebo střešní terasy. Spolehlivé bezpečnostní kamery hrají z toho důvodu klíčovou roli v monitorování bezpečnosti uvnitř budov i v jejich okolí – v moderním zabezpečovacím systému se kamera stala základním a nepostradatelným prvkem.

Kamerové systémy představují důležitou formu ochrany majetku a osob a takto jsou i vnímány veřejností. Umožňují kontrolu a monitorování oblasti střeženého prostoru, záznam obrazu (variantně i zvuku) pomocí záznamového zařízení a následné zpracování pořízeného záznamu.

Instalace kamer má především preventivní charakter, pachatel jde totiž raději tam, kde mu hrozí menší riziko. Kamerový systém však hraje důležitou roli i při dopadení pachatele.

Je-li při provozování kamerového systému prováděn záznam, jehož účelem je pozdější využití pro identifikaci pachatele, pak se jedná o zpracování osobních údajů a toto již podléhá zákonným pravidlům jeho použití. V souvislosti s tímto je třeba si uvědomit, že tíže zodpovědnosti za provozování takového systému padá na samotného provozovatele. Provozovatel kamerového systému je povinen dodržovat při zpracování osobních údajů povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., včetně povinnosti vyjádřené v § 13 odst. 1 tohoto zákona. Podle tohoto ustanovení je správce osobních údajů povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, resp. K jejich neoprávněnému zpracování.

Jaký kamerový systém zvolit?

Z hlediska použité technologie je na výběr celá řada kamerových systémů, v současnosti nejpoužívanější jsou HD-TVI, HD-CVI, AHD IP kamerové systémy. Jedná se o kamerové systémy umožňující přenos a záznam obrazu v kvalitě HD, HULL HD až 4K.  V určitých typech aplikací se stále využívají klasické analogové kamerové systémy ve standardním rozlišení, lze použít i čistě IP řešení kamerového systému. Vždy je nutné zvážit výhody a nevýhody dané technologie v konkrétní aplikaci, respektive návrhu řešení.

Při rozhodování, kdy a kde použít kamerový systém, který bude zaznamenávat a uchovávat data, je v prvé řadě potřeba zvážit jeho přínos a efektivitu využití. Neměl by to být jediný nástroj zabezpečení ochrany majetku či osob. Například v bytovém domě nemá smysl instalovat bezpečnostní kameru do vstupních prostor, pokud dveře do domu zůstávají trvale otevřené a tyto prostory jsou komukoliv přístupné. Na prvním místě je zajistit méně agresivní variantu zabezpečení a teprve poté zvýšit ochranu zajištěného prostoru s pomocí kamer.

GDPR

Při instalaci kamerového systému v bytovém domě je nutné si nejprve říci jaké prostory chcete sledovat. Pokud budete sledovat vstupní dveře, výtahy a ….., a tyto záběry budou zaznamenávány v záznamovém zařízení, máte zde dvě možnosti, jak správě nainstalovat kamerový systém a nevystavovat se ev. postihu ze strany dozorového orgánu, což je v tomto případě od května 2018 Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

a)   mít 100% souhlas všech bydlících v domě

Pokud všichni obyvatelé domu s provozováním kamerového systému souhlasí, jedná se o postup v režimu § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů.

b)    bez souhlasu

Není-li tomu tak, lze pro provozování kamerových systémů v bytových domech

využít § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů.        

Určitě nezakládat odsouhlasení investice na 100% souhlasu bydlících a to z důvodu jejich odvolatelnosti. Zde doporučujeme pro provozování kamerových systémů v bytových domech využít § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů.      

Ve věci případného souhlasu s provozováním kamerového systému se záznamem je nutné, aby jeho budoucí provozovatel, v tomto případě společenství vlastníků jednotek, pečlivě provedl

TEST PROPORCIONALITY

a na základě jeho výsledku zvážit, jestli bezpečí v domě je možné zajistit méně agresivní metodou nebo jednotlivé kamery i kamerový systém jako celek je nezbytný např. za účelem ochrany majetku a osob, což lze považovat za právní zájem ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů a kamerový systém lze provozovat bez souhlasu v domě bydlících osob.

Nejnovější články