Nové představenstvo Stavebního bytového družstva Praha 8

Dne 8. 2. 2021 se na členské schůzi představenstva SBD8 sešlo nově zvolené představenstvo SBD8 a ze svých řad zvolilo takto:

Miroslav Švarc - předseda představenstva;

Ing. Iva Šourková – místopředseda představenstva;

Ing. Jan Polák – místopředseda představenstva;

Mgr. Vlasta Kukrálová – člen představenstva;

Markéta Šimková – člen představenstva.

 

Bývalému představenstvu SBD8 patří velký dík a respekt zaměstnanců za kvalitní vedení a dobrou spolupráci.

Nejnovější články